УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ОШ „Краљ Александар I“

Важећа листа уџбеника за школску 2019/2020.

Листе изабраних уџбеника можете преузети из табеле:

РАЗРЕДЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕНАПОМЕНА
ПРВИПреузми листу за ПРВИ разредНово! Важи од школске 2019/2020
ДРУГИПреузми листу за ДРУГИ разредНово! Важи од школске 2019/2020
ТРЕЋИПреузми листу за ТРЕЋИ разред
ЧЕТВРТИПреузми листу за ЧЕТВРТИ разред
ПЕТИПреузми листу за ПЕТИ разред
ШЕСТИПреузми листу за ШЕСТИ разредНово! Важи од школске 2019/2020
СЕДМИПреузми листу за СЕДМИ разред
ОСМИПреузми листу за ОСМИ разред

МАЛА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА 4

Поштовани, из организационих разлога предавања ће бити одржавана у учионици коју деле одељења 2/1 и 2/3.

Време одржавања остаје исто, четвртком у 18:45 према распореду у позивници.

Хвала на разумевању.

МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „Мислиша 2019“

Мислиша је национално математичко такмичење за ученике основних и средњих школа (сви разреди), које од 2006. године организује Математичко друштвo „Архимедес“ из Београда.
Такмичње Мислиша има два нивоа: основни ниво и републичко финале. Такмичење на основном нивоу одржава се другог четвртка у марту сваке године, истовремено у свим пријављеним основним и средњим школама у Србији.
Републичко финале (за најуспешније такмичаре на основном нивоу) одржава се у Београду.
Ове године учествовало је 200 ученика наше школе од I – VIII разреда. По први пут учествовали су и прваци .
Задаци су били прилагођени свим узрастима, са илустрацијама и добром штампом.
Освојили смо једну 1. награду , три 2. награде , осам 3. награда и 23 похвале.

Честитке свим учесницима такмичења као и учитељима који су помогли да такмичење протекне у најбољем реду.

Координатор такмичења
Гордана Станојевић, проф.разредне наставе

ПРВИ РАЗРЕД
Андоновић Нера 1/4 – 2. Награда
Злох Филип 1/ 1 – 3. Награда
Жакула Александар 1 / 4 – 3. Награда
Андрић Ива 1 /4 – Похвала
Боснић Сава 1 / 3 – Похвала
Гиба Матеја 1 /4 – Похвала
Давидовац Урош 1 / 3 – Похвала
Симовић Коста 1 /4 – Похвала
Шушњар Реља 1 /4 – Похвала
Кривокућа Катја 1 / 3 – Похвала
Недељковић Лена 1 / 2 Похвала
ДРУГИ РАЗРЕД
Рајшић Растко 2/ 3 – 2. Награда
Костић Марио 2 / 1 – Похвала
Ћорић Мирко 2 / 4 – Похвала
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Жица Давид 3 / 1 – 1. Награда
Михаљчић Андријана 3 / 3 – 3. Награда
Врховац Милутин 3 / 5 – Похвала
Глигић Јована 3 / 5 – Похвала
Ђорђевић Лена 3 /3 – Похвала
Клачар Тара 3 / 2 – Похвала
Мирковић Вук 3 /2 – Похвала
Делић Деана 3 / 2 – Похвала
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Дробњаковић Анастасија 4 / 4 – 2. Награда
Бутрић Андрија 4 / 4 – 3. Награда
Вуковић Јелена 4 / 4 – 3. Награда
Хасанагић Дамир 4 / 4 – Похвала
Бакрач Милан 4 / 1 – Похвала
Бубања Вук 4 / 2 – Похвала
Видић Живановић Стрибор 4 / 1 – Похвала
Вићовац Јован 4 / 1 – Похвала
ПЕТИ РАЗРЕД
Милић Даница 5 / 4 – 3. Награда
Дробњаковић Андреј 5 / 3 – 3. Награда
Милићевић Владан 5 / 3 – 3. Награда
Жица Инга 5 / 1 – Похвала
Радосављевић Данило 5 / 4 – Похвала

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 2019.

 1. РАЗРЕД
  Сава Боснић 1 / 3 – ДРУГА НАГРАДА
  Борис Бјелић 1/4 – ПОХВАЛА
  Андреа Неранџић 1/4 – ПОХВАЛА
  Александар Жакула 1/4 – ПОХВАЛА
 2. РАЗРЕД
  Растко Рајшић 2 /3 – ДРУГА НАГРАДА
  Урош Суботић 2 /1 – ТРЕЋА НАГРАДА
  Андреја Утовић 2 /3 ПОХВАЛА
 3. РАЗРЕД
  Давид Жица 3 /1 – ДРУГА НАГРАДА
  Ана Бановић 3 /4 ПОХВАЛА
 4. РАЗРЕД
  Милан Бакрач 4 /1 ПОХВАЛА
  Стрибор Живковић Видић 4 /1 ПОХВАЛА
  Јован Вићовац 4 /1 ПОХВАЛА
 5. РАЗРЕД
  Владан Милићевић 5/3 ПОХВАЛА
 6. РАЗРЕД
  Дуња Прентић 6 / ПОХВАЛА

Сви ученици који су освојили I, II или III награду пласирали су се за финално такмичење које ће бити одржано на Природно-математичком факултету у Крагујевцу 09.06.2019. Сатница финалног такмичења биће накнадно објављена.

Распоред звона за шесту недељу одраде часова

од уторка, 16.04.2019. до понедељка, 22.04.2019.

редни број часаЦрвена смена – пре поднеПлава смена- поподне
1.час8:00 – 8:4013:30 – 14:10
2. час8:45 – 9:2514:15 – 14:55
велики одмор велики одмор велики одмор
3.час9:45 -10:2515:15 – 15:55
4.час10:30 -11:1016:00 – 16:40
5.час11:15 – 11:5516:45 – 17:25
6.час12:00 – 12:4017:30 – 18:10
6.час*(надокнада)12:45 – 13:1518:15 – 18:45

Изабрани уџбеници за ПРВИ разред

Изабрани уџбеници за ПРВИ разред ОШ „Краљ Александар I“- Нови Београд за школску 2019/2020
Изабрани уџбеници издавачке куће „Креативни центар“ – Београд

 1. Буквар с наставним листовима за први разред основне школе (Симеон Маринковић)
 2. Читанка 1. Уџбеник за први разред основне школе (Симеон Маринковић, Славица Марковић)
 3. Математика 1. Уџбеник за први разред основне школе (Јасмина Милинковић)
 4. Математика 1. Радна свеска за први разред основне школе (Ненад Матић, Јасмина Милинковић)
 5. Свет око нас 1. Уџбеник за први разред основне школе (Славица Марковић, Симеон Маринковић, Весна Рикало)
 6. Свет око нас 1. Радна свеска за први разред основне школе (Весна Рикало, Симеон Маринковић, Славица Марковић)
 7. Музичка култура 1. Уџбеник за први разред основне школе (Владица Илић)
 8. Ликовна култура 1. Уџбеник за први разред основне школе (Мирјана Живковић)

ПОЗИВНИЦА

Поштовани будући ђаци прваци,

позивамо Вас да заједно са својим родитељима посетите Вашу будућу школу и уживате у наступу наших ученика, као и књижевној и креативној радионици коју смо припемили за Вас!

Док се будете дружили са учитељима, родитељи ће бити у прилици да добију информације о раду наше школе и упису у први разред.

Видимо се у четвртак, 28. марта у 18ч!

Упис у први разред

Бесплатни уџбеници – OБAВEШTEЊE ЗA РOДИTEЉE БУДУЋИХ ПРВAКA

Бeсплaтни уџбeници зa учeникe oснoвнe шкoлe у шкoлскoj 2019/20. гoдини

Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja плaнирa дa пo дoнoшeњу Oдлукe Влaдe Рeпубликe Србиje, у oквиру Прojeктa „Нaбaвкa уџбeникa и других нaстaвних срeдстaвa зa учeникe oснoвних шкoлa“ oбeзбeди бeсплaтнe уџбeникe и другa нaстaвнa срeдствa из уџбeничких кoмплeтa кoje су шкoлe изaбрaлe дa кoристe у нaстaви зa шкoлску 2019/2020. гoдину, за одређене категорије обухваћене пројектом.

Учeници oснoвних шкoлa кojи су oбухвaћeни прojeктoм:

 1. Учeници из сoциjaлнo/мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa (примaoци нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи).

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoстaвљa сe Шкoли рeшeњe (кoпиja) кojим сe утврђуje прaвo нa oствaривaњe сoциjaлнe нoвчaнe пoмoћи.

2. Учeници сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм кojи oснoвнoшкoлскo oбрaзoвaњe и вaспитaњe стичу пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну.

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoкумeнтaциja ниje пoтрeбнa, jeр шкoлa пoсeдуje пoдaткe o нaвeдeним учeницимa.

3. Учeници сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм кojи oбрaзoвнo-вaспитни рaд нe oствaруjу пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну, aли имajу пoтрeбу зa прилaгoђaвaњeм (увeћaн фoнт, Брajeвo писмo, eлeктрoнски фoрмaт).

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoкумeнтaциja ниje пoтрeбнa, jeр шкoлa пoсeдуje пoдaткe o нaвeдeним учeницимa.

4. Учeници oснoвних шкoлa кojи су у пoрoдици трeћe или свaкo нaрeднo рoђeнo дeтe, кoje je у систeму шкoлoвaњa Рeпубликe Србиje.

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoстaвљa сe Шкoли пoтврдa oбрaзoвнo-вaспитнe устaнoвe o свojству учeникa, oднoснo студeнтa (oснoвнa шкoлa, срeдњa шкoлa, фaкултeт) зa свaкo дeтe, oсим aкo су и истoj oснoвнoj шкoли, jeр шкoлa пoсeдуje пoдaткe o нaвeдeним учeницимa

Нaпoмeнa:

Приjaвa сe врши oд трeнуткa пoднoшeњa дoкумeнтaциje за упис у први разред, a нajкaсниje дo 03.jунa 2019., кaдa шкoлa мoрa дa приjaви брojнo стaњe пo гoрe нaвeдeним кaтeгoриjaмa.

Приjaвa зa бeсплaтнe уџбeникe врши сe у рaчунoвoдству шкoлe (кoд Зoрицe). Свe дoдaтнe инфoрмaциje дoбићeтe нa лицу мeстa.

Списaк уџбeникa бићe oбjaвљeн нa сajту шкoлe дo 05.aприлa 2019., збoг прoмeнe издaвaчa. Од овe гoдинe ћe бити у упoтрeби уџбeници издaвaчa „Крeaтивни цeнтaр“.

Линк ка списку уџбеника

Хвaлa нa рaзумeвaњу.


Важне информација за родитеље будућих првака:

1. Потребна документа за упис првака

* Потврда од педијатра да дете испуњава здравствене услове за полазак у школу;

* Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

* Пријава места становања;

* Потврда о похађању припремног предшколског програма

2. Упис почиње у понедељак, 01. априла 2019.године

* термини за подношење документације у априлу месецу су радним данима:

 • према распореду који ће бити благовремено објављен

Опширније