Изванредни на завршном испиту и успешни на упису у средње школе

Ученици наше основне школе су постигли изванредне резултате на пријемним испитима, завршном испиту и при упису у средње школе и гимназије,  чиме су оправдали успех који су постигли у току осмогодишњег школовања у нашој школи.

Настављена је традиција и ове године је наша школа у самом врху по постигнућима ученика на завршном испиту и при упису ученика у средње школе и гимназије за школску 2018/2019 годину.

Коначни продукти рада ученика и наставника, уз велику подршку родитеља приказани су у табелама које следе. На самом завршном испиту добили смо похвале дежурних наставника и супервизора за изузетно понашање ученика на самом испиту као и за одличну организацију свих фаза које су предходиле упису.

Оширније о резултатима на завршном испиту…

Препуштамо вама да упоредите нашу школу са осталим школама Новог Београда.

Сви ученици који су попунили листе жеља уписани су у ПРВОМ УПИСНОМ КРУГУ, а детаљније у табели која приказује остварење жеља наших ученика при упису у средње школе и гимназије…

укупно ученика положило завршни испит у јунском рокуукупно ученика уписало приватне, специјализоване и уметничке школепопунило листе жеља у првом кругууписано на ПРВОЈ ЖЕЉИуписано на ДРУГОЈ ЖЕЉИуписано у трећој или некој наредној жељи
1011586601115
100%14,85%85,15%69,77%12,79%17,44%
Остварило услов за упис у образовне профиле у ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ трајањууписано у првом кругуУПИСАНО У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕУПИСАНО У ПРВЕ ДВЕ ЖЕЉЕ
100%100%100%83,56%
уписало неку од ГИМНАЗИЈА
56,98%

Два ученика наше школе су по завршеном шестом разреду полагала пријемни испит за упис у седми разред математичке гимназије. Добили смо потврду родитеља да су успешно положили пријемни испит и уписали жељену школу.

 

Објављен је списак водитеља и наставника пројекта “Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник“

Данас, 13. јула 2018. објављен је списак водитеља и наставника пројекта “Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник“ на сајту ЗУОВ-а

На основу резултата сертификације водитеља и пријава наставника по школским управама и школама, направљене су прелиминарне листе водитеља и наставника пројекта Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник.

Водитељи су бирани на основу провере њихових техничких компетенција за рад са електронском опремом, водитељских вештина и дигиталних компетенција за рад са дигиталним уџбеницима, као и према територијалној заступљености школских управа из чије надлежности су се наставници пријављивали

На листи од 70 сертификованих водитеља обука из целе Србије су две наставнице из ОШ “Краљ Александар I“:

  • Јасмина Стојковић (педагошки саветник-наставница разредне наставе) и
  • Снежана Цвејић (наставница информатике и рачунарства)

На конкурсу за учешће наставника у пројекту  Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник, прошла су четири наставника из ОШ “Краљ Александар I“, који ће уз обуку добити и одговарајућу опрему за дигиталну учионицу, као и изабрани дигитални уџбеник и пратеће материјале:

  • Драган Љубојевић– наставник математике и информатике и рачунарства
  • Јелена Суботић– наставница математике и информатике и рачунарства
  • Наташа Ћирић- Живковић– наставница разредне наставе
  • Снежана Цвејић– наставница информатике и рачунарства

Опширније на веб страници ЗУОВ-а… 

Изузетна постигнућа ученика на завршном испиту 2018.године

У очекивању званичних резултата завршног испита, направили смо статистику која показује да су и ове године ученици наше школе остварили изузетне резултате на завршном испиту.

Приказани статистички подаци су прелиминарни, а ускоро ће на сајту МПНТР, на страници ОШ “Краљ Александар Први“ бити приказани званични резултати завршног испита.

Укупан просечан број бодова ученика наше школе је 84,64 (од 100маx) или изражено у процентима, просечно постугнуће је око 85% (без бодова остварених на такмичењима)

Ученици су (на постигнути успех у 6., 7. и 8.разреду) на основу оствареног успеха у школи остварили просек од 53,49 бодова (од 60маx), односно, изражено у процентима око 89% од максималног постигнућа.

На завршном испиту 2018., просечан број остварених бодова  је 31,15 (од 40маx), што представља око 78% од максималног постигнућа.

Изнад школског просека (од 84,64 бодова) постигнућа ученика су следећа:

преко 95 бодова има 25 ученика, односно, око 25% ученика има између 95 и 100 бодова

преко 90 бодова има 46 ученика, око 45% ученика има између 90 и 100 бодова

преко 85 бодова (што је школски просек) има 52 ученика, односно, преко 50% ученика има остварене резултате између 85 и 100 бодова

Честитамо ученицима и наставницима на постигнутим резултатима на завршном испиту.

Ученицима желимо остварење првих жеља у листама жеља, које се попуњавају у школи 29. и 30.јуна од 8:00 до 16:00 часова.

 

УПИС ученика у средње школе

Обавештење за родитеље и ученике

Званични сајт Репубичке уписне комисије ( РУК)за упис ученика у средње школе путем кога ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани моћи да провере све до сада унете податке (из централне базе података РУК) као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе је од данас доступан свима на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs

Подаци о ученицима, као и сви остали подаци везани за упис ученика у средње школе, приказани су у складу са свим важећим прописима и законима о заштити личних података. У картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.

Завршни испит и предстојеће активности

17.јун 2018.године, Обавештење за родитеље и ученике

Званични сајт Репубичке уписне комисије ( РУК)за упис ученика у средње школе путем кога ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани моћи да провере све до сада унете податке (из централне базе података РУК) као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе је од данас доступан свима на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs

Подаци о ученицима, као и сви остали подаци везани за упис ученика у средње школе, приказани су у складу са свим важећим прописима и законима о заштити личних података. У картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.

Одељак- Основне школе, садржи информације о постигнућима ученика школе на завршном испиту.

Одељак- Средње школе, кроз претрагу по:
Окрузима (Град Београд),
Подручје рада (нпр. Гимназије)
Општина (нпр. Нови Београд)…
приказује тренутно податке из Конкурса, о расположивим образовним профилима, квоти- тј. броју расположивих места, а у наредном периоду заузета и слободна места, како упис буде текао.
 

********************************************************************************************

14.јун 2018.године, Обавештење за родитеље и ученике

Извод из Календара испитних и уписних активности у наредном периоду:

У данима када се полаже завршни испит ученици долазе у школу, најкасније 45 минута пре почетка испита, доносе ђачку књижицу са овереном сликом и уписаном јединственом уписном шифром.

Ближе инструкције о току испита и дозвољеном прибору који са собом могу понети ученици и родитељи су већ добили од одељењског старешине.

Свим ученицима желимо пуно успеха на завршном испиту и упис у жељене школе.

Очекује се да у недељу, 17.јуна 2018. буде подигнут званични сајт МПНТР– www.upis.mpn.gov.rs – за упис у средње школе за школску 2018/2019 годину (тренутно су видљиви подаци из предходне школске године). Приступ подацима о ученику, родитељима и ученицима биће омогућен одмах по подизању сајта. Приступа се уношењем јединствене уписне шифре ученика у поље предвиђено за то, а притиском на таб “Прикажи“ биће приказани подаци о ученику у скаду са Законом о заштити података о личности.

Потребно је да родитељи и ученици редовно проверавају приказане податке, који ће се након сваке наредне фазе ажурирати. До сада су унети општи подаци о ученику и све оцене, тј. оцене 6., 7. и 8. разреда. У табели су приказани важни датуми, а родитељи и ученици након провере података на сајту и/или у школи код одељењског старешине, могу проверавати податке о ученицима и указати на евентуална неслагања. Пријава неслагања врши се преко одељењског старешине који попуњава Налог за исправку и доставља тај Налог на извршење.

Последњи рок за пријаву неслагања за било који релевантан податак, који је до сада унет (оцене, општи подаци, дипломе “Вук Караџић), односно подаци који ће бити унети у наредним фазама (бодови са пријемног, награде са такмичења, листе жеља) је 04.јул 2018. од 8:00 до 15;00 у основној школи.

Након овог рока, база података се затвара за измене и приступа се расподели по исказаним жељама ученика а на основу остварених бодова.

Упис ученика, врши се у складу са Стручним упутством за спровођење уписа и Правилником о упису ученика у средњу школу.

Родитељи и ученици могу се информисати о образовним профилима и слободним местима у следећим документима:

Реални сусрет- представљање занимања

психолог –  психијатар – психотерапеут

У склопу професионалне оријентације ученика, тзв. реалних сусрета, односно представљања појединих занимањима, психолог школе обавила је разговор са ученицама заинтересованим за занимања психолог, психијатар и психотерапеут. Разговарано је о сличностима и разликама ових помажућих професија по питању путева образовања, потребне стручне спреме, способности, вештина, услова, захтева, предности и недостака наведених професија, као и могућности запошљавања.

 

Хуманитарна приредба “Деца плешу за децу“

ХУМАНИТАРНА ПРИРЕДБА

 

 

“ДЕЦА ПЛЕШУ ЗА ДЕЦУ”

 Школа се захваљује свим родитељима, колегама и људима добре воље који су подржали хуманитарну акцију “Деца плешу за децу”, захваљујући чијим донацијама су прикупљена средстава у висини од 37.360 динара и 10 евра намењена Институту за мајку и дете.

Путем овог линка можете погледати ПЛАКАТ

Путем овог линка можете погледати ПРОГРАМ