МАЛА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА 4

Поштовани родитељи,

позивамо Вас да посетите овогодишњу школу родитељства у оквиру које смо припремили четири предавања на којима ће говорити стручњаци са изузетним професионалним искуством и аутентичним сведочењима.

Разговараћемо о увек актуелној теми – родитељству, начинима на које можемо сачувати и покренути животну радост и заинтересованост деце. Биће речи о изазовима са којима се сусрећу деца, како их препознати и реаговати на прави начин.

Довољно разлога да у пролећно послеподне својој породици посветите квалитетних сат и по времена, а све у Нашој школи.

Добро дошли! Чекамо Вас!

Распоред звона за шесту недељу одраде часова

од уторка, 16.04.2019. до понедељка, 22.04.2019.

редни број часаЦрвена смена – пре поднеПлава смена- поподне
1.час8:00 – 8:4013:30 – 14:10
2. час8:45 – 9:2514:15 – 14:55
велики одмор велики одмор велики одмор
3.час9:45 -10:2515:15 – 15:55
4.час10:30 -11:1016:00 – 16:40
5.час11:15 – 11:5516:45 – 17:25
6.час12:00 – 12:4017:30 – 18:10
6.час*(надокнада)12:45 – 13:1518:15 – 18:45

Јавна набавка бр.2/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГЕ

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ – за ученике петок, шестог и седмог разреда

Предмет ЈН је обликован у III (три) партије

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 09.04.2019. год

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/19

Документ у целости можете преузети са линка> КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за подношење понуда

Назив наручиоца: Основна школа „Краљ Александар први“

Адреса наручиоца: Алексиначких рудара бр. 22, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца: www.skolakraljaleksandar.edu.rs

Врста наручиоца: Установа образовања

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак услуга – оквирни споразум.

За услуге: Екскурзије и настава у природи

 • I партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда
 • II партија: Екскурзија-излет за ученике 6 разреда
 • III партија: Екскурзија-тродневна за ученике 7. разреда

Документ у целости можете преузети са линка>Позив за подношење понуда

Изабрани уџбеници за ПРВИ разред

Изабрани уџбеници за ПРВИ разред ОШ „Краљ Александар I“- Нови Београд за школску 2019/2020
Изабрани уџбеници издавачке куће „Креативни центар“ – Београд

 1. Буквар с наставним листовима за први разред основне школе (Симеон Маринковић)
 2. Читанка 1. Уџбеник за први разред основне школе (Симеон Маринковић, Славица Марковић)
 3. Математика 1. Уџбеник за први разред основне школе (Јасмина Милинковић)
 4. Математика 1. Радна свеска за први разред основне школе (Ненад Матић, Јасмина Милинковић)
 5. Свет око нас 1. Уџбеник за први разред основне школе (Славица Марковић, Симеон Маринковић, Весна Рикало)
 6. Свет око нас 1. Радна свеска за први разред основне школе (Весна Рикало, Симеон Маринковић, Славица Марковић)
 7. Музичка култура 1. Уџбеник за први разред основне школе (Владица Илић)
 8. Ликовна култура 1. Уџбеник за први разред основне школе (Мирјана Живковић)

ПОЗИВНИЦА

Поштовани будући ђаци прваци,

позивамо Вас да заједно са својим родитељима посетите Вашу будућу школу и уживате у наступу наших ученика, као и књижевној и креативној радионици коју смо припемили за Вас!

Док се будете дружили са учитељима, родитељи ће бити у прилици да добију информације о раду наше школе и упису у први разред.

Видимо се у четвртак, 28. марта у 18ч!

НАШ ПРОГРАМЕР ПРВИ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ!!!

Општинско такмичење из програмирања, одржано је 10.марта 2019. године у ОШ „Јован Дучић“, Нови Београд.

Прво место са максималних 100 бодова, у категорији ученика петог разреда, за основце, освојио је Владан Милићевић 5/3.

Желимо му пуно успеха на градском такмичењу, које ће се одржати 31.марта 2019.

НАШИ СЈАЈНИ ОДБОЈКАШИ!!!

ПРВАЦИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

И ЧЕТВРТИ У ГРАДУ

Пошто су убедљивим победама у конкуренцији 19 школа освојили 1. место на општини Нови Београд, мушки одбојкаши тим предвођен наставницом физичког васпитања Александром Баланџић, који чине ученици од 5. до 8. разреда  учествовали су и на градском такмичењу где су међу основим школама са 17 градских општина ушавши у полуфинале освојили 4. место.

Такође, прве на општини су и ученице 5. и 6. разреда у конкуренцији  женских одбојкашких тимова, које ће у уторак 12. марта представљати нашу школу и општину Нови Београд на градском такмичењу.

Ови успеси настављају низ изузетних резултата спортских тимова наше школе. Подсетимо, прошле школске године мушки кошаркашки тим предвођен наставником физичког васпитања Марком Вујичићем, као и женски одбојкашки тим, такође су били најбољи тимови општине Нови Београд.

Новинарска секција

ВИНЧА

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је vinca.jpg

Винча се налази непуних 15км источно од центра Београда. На десној обали од Дунава се налази Бело брдо, у коме је откривено једно од највећих насеља у Европи. Археолошка ископавања су са прекидима трајала од 1908. до 1934. године. Започео их је професор М.М.Васић, први школовани археолог у Србији. Истраживања су обновљена тек 1978. године и то испитивањем налаза из металног доба и средњег века.

У раздобљу од око 4500. до 3200. пре наше ере сваки од наталожених праслојева, који обележава поједине фазе живота у Винчи, садржи најразноврсније предмете: оруђе и оружје од камена и костију, посуђе за свакодневну употребу, богато декорисане ритуалне вазе, накит од ретких и скупоцених материјала…

Имали смо прилику да видимо неке од тих предмета на нашем излету. Већ у то време људи су били напредни. Kао што се ми сада молимо Богу, они су имали своје иконе мајке. Мајка је за њих представљала живот и васкрсење. Увек су је правили са великим очима и раширеним рукама. Очи су представљале мајчину бригу и то како нас она увек чува, док су руке биле знак добродошлице и загрљаја. Kао што већ рекох, били су веома напредни и нашли су принцип за бушење камена. Убацивали би песак у трску и брзим покретима окретали трску и трењем би бушили камење (то су радили да би имали чекиће и слична оруђа и оружја). Такође су се бавили и ловом и пољопривредом. Невероватно је што су већ тада имали огњиште па припремање хране и то није представљало неки велики проблем. Kуће су облагали блатом ради изолације, а ћупови од глине које које смо видели били су невероватни.

                                                                                   Јана Коловић и Дуња Прентић VI1

Упис у први разред

Бесплатни уџбеници – OБAВEШTEЊE ЗA РOДИTEЉE БУДУЋИХ ПРВAКA

Бeсплaтни уџбeници зa учeникe oснoвнe шкoлe у шкoлскoj 2019/20. гoдини

Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja плaнирa дa пo дoнoшeњу Oдлукe Влaдe Рeпубликe Србиje, у oквиру Прojeктa „Нaбaвкa уџбeникa и других нaстaвних срeдстaвa зa учeникe oснoвних шкoлa“ oбeзбeди бeсплaтнe уџбeникe и другa нaстaвнa срeдствa из уџбeничких кoмплeтa кoje су шкoлe изaбрaлe дa кoристe у нaстaви зa шкoлску 2019/2020. гoдину, за одређене категорије обухваћене пројектом.

Учeници oснoвних шкoлa кojи су oбухвaћeни прojeктoм:

 1. Учeници из сoциjaлнo/мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa (примaoци нoвчaнe сoциjaлнe пoмoћи).

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoстaвљa сe Шкoли рeшeњe (кoпиja) кojим сe утврђуje прaвo нa oствaривaњe сoциjaлнe нoвчaнe пoмoћи.

2. Учeници сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм кojи oснoвнoшкoлскo oбрaзoвaњe и вaспитaњe стичу пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну.

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoкумeнтaциja ниje пoтрeбнa, jeр шкoлa пoсeдуje пoдaткe o нaвeдeним учeницимa.

3. Учeници сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм кojи oбрaзoвнo-вaспитни рaд нe oствaруjу пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну, aли имajу пoтрeбу зa прилaгoђaвaњeм (увeћaн фoнт, Брajeвo писмo, eлeктрoнски фoрмaт).

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoкумeнтaциja ниje пoтрeбнa, jeр шкoлa пoсeдуje пoдaткe o нaвeдeним учeницимa.

4. Учeници oснoвних шкoлa кojи су у пoрoдици трeћe или свaкo нaрeднo рoђeнo дeтe, кoje je у систeму шкoлoвaњa Рeпубликe Србиje.

Кao дoкaз o испуњeнoсти услoвa дoстaвљa сe Шкoли пoтврдa oбрaзoвнo-вaспитнe устaнoвe o свojству учeникa, oднoснo студeнтa (oснoвнa шкoлa, срeдњa шкoлa, фaкултeт) зa свaкo дeтe, oсим aкo су и истoj oснoвнoj шкoли, jeр шкoлa пoсeдуje пoдaткe o нaвeдeним учeницимa

Нaпoмeнa:

Приjaвa сe врши oд трeнуткa пoднoшeњa дoкумeнтaциje за упис у први разред, a нajкaсниje дo 03.jунa 2019., кaдa шкoлa мoрa дa приjaви брojнo стaњe пo гoрe нaвeдeним кaтeгoриjaмa.

Приjaвa зa бeсплaтнe уџбeникe врши сe у рaчунoвoдству шкoлe (кoд Зoрицe). Свe дoдaтнe инфoрмaциje дoбићeтe нa лицу мeстa.

Списaк уџбeникa бићe oбjaвљeн нa сajту шкoлe дo 05.aприлa 2019., збoг прoмeнe издaвaчa. Од овe гoдинe ћe бити у упoтрeби уџбeници издaвaчa „Крeaтивни цeнтaр“.

Линк ка списку уџбеника

Хвaлa нa рaзумeвaњу.


Важне информација за родитеље будућих првака:

1. Потребна документа за упис првака

* Потврда од педијатра да дете испуњава здравствене услове за полазак у школу;

* Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

* Пријава места становања;

* Потврда о похађању припремног предшколског програма

2. Упис почиње у понедељак, 01. априла 2019.године

* термини за подношење документације у априлу месецу су радним данима:

 • према распореду који ће бити благовремено објављен

Опширније

Резултати општинског такмичења из хемије

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је mendeljev.jpg
Аутори су ученици који похађају Ликовну секцију
Назив слике: Мендељејев

У недељу, 3. марта  2019. године наша школа је била домаћин општинског такмичења из хемије у оквиру кога смо у координацији наставнице хемије Гордане Јовић угостили 145 ученика из 18 новобеоградских школа. Такмичење је протекло у веома пријатној атмосфери, а ученици су освојили укупно 102 награде.

Нашу школу представљало је 9 ученика.

Сви ђаци наше школе освојили су награде и пласирали се на градаско такмичење.

Свим такмичарима, њиховим наставницима и родитељима желимо успех на предстојећем градском такмичењу из хемије!

У име организатора такмичења,

Координатор општинског такмичења

Гордана Јовић, наставница хемије и физике

Статистика резултата такмичењаДанашње резултате такмичења можете преузети са следећих линкова:

>РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

>РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА