Јавна набавка бр.2/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГЕ

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ – за ученике петок, шестог и седмог разреда

Предмет ЈН је обликован у III (три) партије

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 09.04.2019. год

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/19

Документ у целости можете преузети са линка> КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за подношење понуда

Назив наручиоца: Основна школа „Краљ Александар први“

Адреса наручиоца: Алексиначких рудара бр. 22, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца: www.skolakraljaleksandar.edu.rs

Врста наручиоца: Установа образовања

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак услуга – оквирни споразум.

За услуге: Екскурзије и настава у природи

  • I партија: Екскурзија-излет за ученике 5. разреда
  • II партија: Екскурзија-излет за ученике 6 разреда
  • III партија: Екскурзија-тродневна за ученике 7. разреда

Документ у целости можете преузети са линка>Позив за подношење понуда

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *