Завршни испит

Ученици наше основне школе су постигли изванредне резултате на завршном испиту и тиме оправдали успех који су постигли у току осмогодишњег школовања у нашој школи.

Настављена је традиција наше школе да буде у самом врху по постигнућима ученика на завршном испиту и при упису ученика у средње школе.

Коначни продукти рада ученика и наставника, уз велику подршку родитеља приказани су у табелама које следе. На самом завршном испиту добили смо похвале дежурних наставника и супервизора за изузетно понашање ученика на самом испиту као и за одличну организацију свих фаза које су предходиле упису.

Оширније о резултатима на завршном испиту…

Препуштамо вама да упоредите нашу школу са осталим школама Новог Београда.

Сви ученици који су попунили листе жеља уписани су у ПРВОМ УПИСНОМ КРУГУ, а детаљније у табели која приказује остварење жеља наших ученика при упису у средње школе и гимназије…

укупно ученика положило завршни испит у јунском рокуукупно ученика уписало приватне, специјализоване и уметничке школепопунило листе жеља у првом кругууписано на ПРВОЈ ЖЕЉИуписано на ДРУГОЈ ЖЕЉИуписано у трећој или некој наредној жељи
1011586601115
100%14,85%85,15%69,77%12,79%17,44%
Остварило услов за упис у образовне профиле у ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ трајањууписано у првом кругуУПИСАНО У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕУПИСАНО У ПРВЕ ДВЕ ЖЕЉЕ
100%100%100%83,56%
уписало неку од ГИМНАЗИЈА
56,98%

Два ученика наше школе су по завршеном шестом разреду полагала пријемни испит за упис у седми разред математичке гимназије. Добили смо потврду родитеља да су успешно положили пријемни испит и уписали жељену школу.

*********************************************************************************************

17.јун 2018.године, Обавештење за родитеље и ученике

Званични сајт Репубичке уписне комисије ( РУК)за упис ученика у средње школе путем кога ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани моћи да провере све до сада унете податке (из централне базе података РУК) као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе је од данас доступан свима на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs

Подаци о ученицима, као и сви остали подаци везани за упис ученика у средње школе, приказани су у складу са свим важећим прописима и законима о заштити личних података. У картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.

Одељак- Основне школе, садржи информације о постигнућима ученика школе на завршном испиту.

Одељак- Средње школе, кроз претрагу по:
Окрузима (Град Београд),
Подручје рада (нпр. Гимназије)
Општина (нпр. Нови Београд)…
приказује тренутно податке из Конкурса, о расположивим образовним профилима, квоти- тј. броју расположивих места, а у наредном периоду заузета и слободна места, како упис буде текао.
 

********************************************************************************************

14.јун 2018.године, Обавештење за родитеље и ученике

Извод из Календара испитних и уписних активности у наредном периоду:

У данима када се полаже завршни испит ученици долазе у школу, најкасније 45 минута пре почетка испита, доносе ђачку књижицу са овереном сликом и уписаном јединственом уписном шифром.

Ближе инструкције о току испита и дозвољеном прибору који са собом могу понети ученици и родитељи су већ добили од одељењског старешине.

Свим ученицима желимо пуно успеха на завршном испиту и упис у жељене школе.

Очекује се да у недељу, 17.јуна 2018. буде подигнут званични сајт МПНТР– www.upis.mpn.gov.rs – за упис у средње школе за школску 2018/2019 годину (тренутно су видљиви подаци из предходне школске године). Приступ подацима о ученику, родитељима и ученицима биће омогућен одмах по подизању сајта. Приступа се уношењем јединствене уписне шифре ученика у поље предвиђено за то, а притиском на таб “Прикажи“ биће приказани подаци о ученику у скаду са Законом о заштити података о личности.

Потребно је да родитељи и ученици редовно проверавају приказане податке, који ће се након сваке наредне фазе ажурирати. До сада су унети општи подаци о ученику и све оцене, тј. оцене 6., 7. и 8. разреда. У табели су приказани важни датуми, а родитељи и ученици након провере података на сајту и/или у школи код одељењског старешине, могу проверавати податке о ученицима и указати на евентуална неслагања. Пријава неслагања врши се преко одељењског старешине који попуњава Налог за исправку и доставља тај Налог на извршење.

Последњи рок за пријаву неслагања за било који релевантан податак, који је до сада унет (оцене, општи подаци, дипломе “Вук Караџић), односно подаци који ће бити унети у наредним фазама (бодови са пријемног, награде са такмичења, листе жеља) је 04.јул 2018. од 8:00 до 15;00 у основној школи.

Након овог рока, база података се затвара за измене и приступа се расподели по исказаним жељама ученика а на основу остварених бодова.

Упис ученика, врши се у складу са Стручним упутством за спровођење уписа и Правилником о упису ученика у средњу школу.

Родитељи и ученици могу се информисати о образовним профилима и слободним местима у следећим документима:

 

********************************************************************************************

Ученици наше школе који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења гимназија, уметничке и балетске школе, могу се преко одељењских старешина информисати и преузети јединствене уписне шифре. Ове шифре (ИД-ученика) потребно је уписати у ђачке књижице.

Овогодишње уписне шифре су јединствене за сваког ученика, служе за идентификацију током полагања пријемних испита, завршног испита и уписа ученика у средње школе и гимназије за школску 2018/2019 годину.

Школа ће у току наредне недеље, организовати родитељске састанке, ради благовременог информисања родитеља/законских заступника о свим важним питањима везаним за спровођење испитних и уписних активности у наредном периоду.

Ученици ће, такође, путем сајта и огласне табле школе, као и од стране одељењског старешине и Школске уписне комисије добијати потребне информације и подршку, како би успешно обавили испите и уписали жељене школе.

**********************************************************************

Актуелности у вези завршног испита

На званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, налазе се актуелна документа, линкови ка садржајима које препоручујемо да посетите

Подршка ученицима завршних разреда (предавања, вебинари, радионице и индивидуалне консултације)

Министарство просвете науке и технолошког развоја проследило је нашој школи допис у коме нас обавештавају о важним активностима усмереним ка ученицима завршних разреда, родитељима ученика и наставницима.

Фондација Темпус, у склопу активности националног центра Euroguidance мреже, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, спроводи низ активности које имају за циљ пружање подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа, који бирају следећи ниво школовања – средњу школу, односно факултет или високу школу.

Ове активности додатне подршке ученицима укључују:

 • Низ предавања и вебинара на теме избора студијског програма/средње школе и савлађивања треме на пријемном/завршном испиту:
  • „Шта након средње школе? Кораци у доношењу одлуке о избору студијског програма“
  • „Како савладати трему пред пријемни испит?“
  • „Избор средње школе“ (VIII разред)
  • „Како савладати трему пред завршни испит?“ (VIII разред)
   Опширније о овоме…

Сва предавања за ученике и родитеље ће се организовати у просторијама Инфо центра Фондације Темпус у Београду (Теразије 39, I  спрат), а због ограниченог броја места претходна регистрација је обавезна попуњавањем формулара на сајту www.obrazovanje.rs након чега ће сви пријављени добити додатно обавештење са потврдом учешћа.

*****************************************************************************************

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Обавештавамо Вас да ће се ове године пробни завршни испит одржати 13. и 14. априла.

Ученици ће у два дана радити три теста ‒ у петак, 13. априла 2018. године у 12:00 ‒ тест из математике и суботу, 14. априла 2018. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика, и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Пробни завршни испит реализује се у фискултурној сали, по распореду седења који ће важити и на завршном испиту у јуну.

Распоред седења у сали, спискови ученика и друге важне информације објављене су на огласној табли за осмаке, која се налази у холу ђачког улаза, поред радионице домара школе. Путем информација које ће школа објављивати на овој огласној табли ученици осмог разреда и њихови родитељи биће обавештавани о свим важним питањима у вези завршног испита.

Опште информације биће објављиване и на овој страници сајта.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

Према важећем Календару ОВ рада за школску 2017/2018 годину, планирани датуми за завршни испит су: понедељак, 18.јун; уторак, 19.јун и среда, 20.јун 2018. године.

Информације о Завршном испиту ће бити благовремено објављене на овој страници.

Ученици и родитељи могу пронаћи тренутно доступне информације на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, кликом на слику испод овог текста.

Линк ка страници са које можете преузети тестове и решења са завршног испита из предходних школских година.

 

Пробни завршни испит

Пробни завршни испит организује се како би се ученицима дочарала атмосфера и како би се што боље припремили за полагање завршног испита у јуну месецу ове године (просторија, распоред седења, дежурства, преглед тестова…).

Наша школа припрема ученике осмог разреда за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања, на часовима редовне и припремне наставе.

Према важећем Календару ОВ рада за школску 2017/2018 годину, планирани датуми за пробни завршни испит су: петак, 13.април и субота, 14.април 2018. године.

Детаљан распоред полагања пробног завршног испита биће објављен на овој страници.

За припрему ученика за полагање пробног завршног испита, на располагању су тестови и решења из предходних година. Тестове и решења можете преузети са линкова (тест и решење).

Тестови са пробног завршног испита из априла 2017.године:

српски језиктестрешење
математикатестрешење
комбиновани тесттестрешење

Тестови са пробног завршног испита из априла 2016.године:

српски језиктестрешење
математикатестрешење
комбиновани тесттестрешење

Тестови са пробног завршног испита из априла 2015.године:

српски језиктестрешење
математикатестрешење
комбиновани тесттестрешење