Упис у први разред

Поштовани будући ђаци прваци,

Позивамо Вас да заједно са својим родитељима посетите Вашу будућу школу и уживате у наступу наших ученика, као и књижевној и креативној радионици коју смо припемили за Вас!

Док се будете дружили са учитељима, родитељи ће бити у прилици да добију информације о раду наше школе и упису у први разред. Видимо се у четвртак, 28. марта у 18ч!

Важне информација за родитеље будућих првака:

1. Потребна документа за упис првака

* Потврда од педијатра да дете испуњава здравствене услове за полазак у школу;

* Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

* Пријава места становања;

* Потврда о похађању припремног предшколског програма

2. Упис почиње у понедељак, 01. априла 2019.године

* термини за подношење документације у априлу месецу су радним данима:

  • према распореду који ће бити благовремено објављен

Линк за преузимање: позивница страна1  страна2 (у изради)

Упис првака

Упис ђака првака за школску 2019/20 ће почети у априлу 2019. .

Редован упис деце у први разред, и обављаће се сваког радног дана током априла и маја у секретаријату школе. Пријаве ће се примати до 31.08.2019.године. Упис у први разред 2019/2020 школске године обавезан је за децу која до 01.09.2019. године имају најмање шест година и шест месеци, а највише седам година и шест месеци.

Приликом пријаве родитељи прилажу следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених (Ново!!! Школа ће до почетка уписа добити могућност приступа платформи е-управе и родитељи могу у школи по захтеву добити Извод из МКР за своје дете)
  • пријаву места становања (оригинал на увид, школа задржава фотокопију)
  • оверену Потврду педијатра да дете испуњава здравствене услове за полазак у школу
  • Потврду о похађању припремног предшколског програма

Приликом уписа родитељ бира један од постојећих термина тестирања. Тестирања обављају психолог и педагог школе стандардизованим тестом.

Након тестирања, педагошко-психолошка служба приступа формирању уједначених одељења, чији је циљ добијање приближно истих одељења по саставу у погледу свих значајних чинилаца, како би се деци омогућила оптимална полазна основа за одвијање успешног васпитно-образовног процеса.

 Превремени упис у први разред

На основу Закона о основном образовању и васпитању, („Службени гласник″, бр. 55/2013), дете које има од шест до шест и по година до почетка школске године уписује се у први разред након провере спремности за школу.

Предавање документације почиње у априлу 2019. и обављаће се сваког радног дана током априла и маја у секретаријату школе, а тестирање ће се обавити у договору са психологом током јуна месеца.

Продужени боравак

Пријава за продужени боравак се врши у термину тестирања будућих првака код психолога или педагога, а више информација о боравку можете пронаћи на линку – Продужени боравак.