Уџбеници

Нова информација

По Допису МПНТР дел.бр.610-00-00245/2018-07/1, од 19.02.208.године, школе су обавештене да се за следећу 2018/2019. школску годину могу бирати уџбеници за први и пети разред, према инструкцијама које можете погледати на линку Извод из Дописа.

Школа ће по пријему инструкција од МПНТР спровести потребне процедуре.

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (2016/17, 2017/18  И 2018/19)

Наша школа је спровела захтеване процедуре које је наложило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Министарство је објавило листу одобрених уџбеника, на којој се налазе и наши изабрани уџбеници.

Важна напомена: коначан каталог одобрених уџбеника можете преузети путем линка – КАТАЛОГ ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА


Списак уџбеника за млађе разреде можете преузети путем линка – УЏБЕНИЦИ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

НОВО- ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ПО НОВОМ НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ- преузмите са линка у наставку

ЛИСТА ИЗАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 2018/2019

Допуна листе помоћне литературе за ПРВИ, ДРУГИ , ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ разред, по Одлуци стручног већа учитеља, је донета на седници Наставничког већа за предмете српски језик, математика, Свет око нас и Природа и друштво.

У употреби ће бити и “Радни листови“ од издавачких кућа “Атос“, “Пчелица“ и “Огледалце практикум“

У консултацији са учитељицама, родитељи ће бити обавештени који издавач се користи у настави за текућу годину.


Списак уџбеника за старије разреде можете преузети путем следећих линкова по разредима:


Напомена – црвеном бојом у листама обележени уџбеници који су у Каталогу и по избору наставника били назначени као “други избор“. Уколико родитељи користе Каталог одобрених уџбеника на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја

а) Стручна већа определила су се за одређене уџбенике, који се налазе на листи одобрених уџбеника, који ће бити у употреби и пожељно је да их ученик има, поред назива уџбеника пише
“Неопходно за ученика: Да“ (у табелама називи и цене ових уџбеника су израженији и налазе се у првој колони)

б) Стручна већа су издвојила уџбенике које наставник користи у настави, а које ученик, ако хоће- може да набави (што није неопходно) и поред назива таквих уџбеника, радних свезака, збирки – пише текст “Неопходно за ученика: Не“

Ове уџбенике ученик може када му затребају користити у библиотеци школе (у табелама – бледо приказани називи и цене, код неких предмета је важније да има збирку, а код неких уџбеник – цене су приказане у последњој колони десно)

в) За све изборне предмете, по одлуци предметних наставника (информатика, домаћинство, чувари природе, веронаука, грађанско) стоји, као под б) “Неопходно за ученика: Не“