Уџбеници

Нова информација

По Допису МПНТР дел.бр.610-00-00245/2018-07/1, од 19.02.2018.године, школе су обавештене да се за следећу 2018/2019. школску годину могу бирати уџбеници за први и пети разред, према инструкцијама које можете погледати на линку Извод из Дописа.

Школа ће по пријему инструкција од МПНТР спровести потребне процедуре.

ШКОЛСКА 2019/2020 ГОДИНА

Наша школа је спровела захтеване процедуре које је наложило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Министарство је објавило листу одобрених уџбеника, на којој се налазе и наши изабрани уџбеници.

Важна напомена: коначан каталог одобрених уџбеника можете преузети путем линка – КАТАЛОГ ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА


Напомена: 
Нису промењени уџбеници за ТРЕЋИ и ЧЕТВРТИ разред за школску 2019/2020, важиће исти као у документу. 

УЏБЕНИЦИ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

Напомена:
У припреми је листа иџбеника за ДРУГИ разред, стручна већа представиће свој избор по ажурирању Каталога одобрених уџбеника у складу са новим НПП за школску 2019/2020.

ЛИСТА ИЗАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 2019/2020

Напомена: Допуна листе помоћне литературе за ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ разред, по Одлуци стручног већа учитеља, је донета на седници Наставничког већа за предмете српски језик, математика, Свет око нас и Природа и друштво.

У употреби ће бити и "Радни листови" од издавачких кућа "Атос", "Пчелица" и "Огледалце практикум"

У консултацији са учитељицама, родитељи ће бити обавештени који издавач се користи у настави за текућу годину.

Списак уџбеника за старије разреде можете преузети путем следећих линкова по разредима:


Напомене:

а) Стручна већа определила су се за одређене уџбенике, који се налазе на листи одобрених уџбеника, који ће бити у употреби и пожељно је да их ученик има, поред назива уџбеника пише
''Неопходно за ученика: Да'' (у табелама називи и цене ових уџбеника су израженији и налазе се у првој колони)

б) Стручна већа су издвојила уџбенике које наставник користи у настави, а које ученик, ако хоће- може да набави (што није неопходно) и поред назива таквих уџбеника, радних свезака, збирки - пише текст ''Неопходно за ученика: Не''

Ове уџбенике ученик може када му затребају користити у библиотеци школе (у табелама - бледо приказани називи и цене, код неких предмета је важније да има збирку, а код неких уџбеник - цене су приказане у последњој колони десно)

в) За све изборне предмете, по одлуци предметних наставника (информатика, домаћинство, чувари природе, веронаука, грађанско) стоји, као под б) ''Неопходно за ученика: Не''