Изводи из Правилника

Овде можете преузети – Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту ЗОСОВ- преузето са сајта МПНТР)

Акта школе

У припреми…

(У току је усклађивање општих аката школе са новим ЗОСОВ – Службени гласник РС, бр.88/2017).