Изводи из Правилника

Овде можете преузети – Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту ЗОСОВ- преузето са сајта МПНТР)

Овде можете преузети – Закон о основном образовању и васпитању
(Службени гласник РС, бр. 55/2013 и 101/2017 од 10.11.2017.године- преузето са сајта ЗУОВ-а)

 

Акта школе

У припреми…

(У току је усклађивање општих аката школе са новим ЗОСОВ – Службени гласник РС, бр.88/2017).