Боравак

Боравак по мери детета

У нашој школи је организован продужени боравак уа ученике првог и другог разреда (и по потреби за ученике трећег и четвртог разреда уз одобрење Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту). Просторије у којима деца проводе већи део дана се налазе у приземљу школе, светле су, довољно велике, опремљене дидактичким помагалима, аудио-визуелном опремом, малом приручном библиотеком и рачунарима.

 

 

Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани топли оброк изабране установе на јавном тендеру.

Рад у продуженом боравку се одвија кроз реализацију часова учења и израде домаћих задатака, слободних активности и слободног времена.

Сарадња са учитељима, наставницима, родитељима и педагошко-психолошком службом је свакодневна.

Учитељи у продуженом боравку имају веома важну улогу у животу и раду детета, а та улога се огледа кроз:

 • Развијање и неговање радних навика
 • Развој свих потенцијала детета
 • Усмеравање ка самосталном раду и учењу
 • Подржавање и упућивање ка вршњачком учењу
 • Развијање моторичких способности
 • Развијање и неговање језичке и математичке писмености
 • Правилно усмеравање за коришћење школске библиотеке: читање лектире, књига за децу, дечје штампе
 • Развијање осећаја одговорности и испуњавање обавеза
 • Примену правила о лепом понашању
 • Усмеравање на културне изразе иу комуникацији
 • Учење вештине спортског прихватања победа и пораза
 • Подстицање на самоорганизовање групе и на заједничке игре
 • Усмеравање ка пријатељскм односима и међусобном уважавању

 

Распоред активности

Радно време боравка је од 7:30 до 17:00 часова.

Пре поднеПосле подне
Пријем децеДолазак са редовне наставе
Слободне активностиРучак
Велики одморСлободно време за игру и дружење
Часови учењаЧасови учења
РучакВелики одмор
Слободно време за игру и дружењеСлободне активности
Одлазак на наставуОдлазак кући

Продужени боравак није условљен пријавом за ручак, тако да се родитељ може одлучити за опцију да дете ужину доноси од куће.

Добављач оброка за ученике у боравку се бира путем тендера, а плаћање се врши путем уплатнице коју родитељи преузимају од учитељице у боравку.

Осим редовних активности

 • Обележавамо и учествујемо у прославама Ускрса, Нове године, Дана школе, Светог Саве, краја школске године
 • Учествујемо у манифестацијама попут Дечје недеље
 • Обележавамо значајне датуме попут почетака годишњих доба, Дана шума и вода, Дана матерњег језика
 • Улепшавамо простор у коме боравимо
 • Организујемо шетње, посете музејима, зоо врту, позоришту
 • Организујемо хуманитарне акције попут продајних базара и изложби