Почетна
Школа данас ПДФ Штампа Ел. пошта

ВЕСТИ, 01.06.2015.
ПРОЈЕКАТ ''БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2015''

На линку Министарства просвете, науке и технолошког развоја можете се ближе упознати о начину доделе бесплатних уџбеника.

http://www.mpn.gov.rs/component/content/article/176-aktuelno/1845-projekat-besplatni-udzbenici-za-skolsku-2015-2016-godinu

Прва фаза пројекта:

Наша школа је проследила Министарству 157 пријава, које су родитељи доставили у предвиђеном року.
Уџбенике је добио 91 ученик наше школе. На састанку Савета родитеља, Школског одбора и на родитељским састанцима одржаним предходне недеље, одељењске старешине упознале су родитеље са повратним информацијама које нам је доставило Министарство.

Одговор на питање за родитеље ученика будућег првог разреда, који је постављен на сајту преко кога се врши одабир уџбеника у оквиру пројекта ''Бесплатни уџбеници''***:

Када школе наручују бесплатне уџбенике за први разред?
На упису ћете узети податке од родитеља, па ће онда ићи обрада, па на крају и унос уџбеника (тачни рокови још нису одређени).

***По пријему било каквог обавештења везаног за родитеље прво разреда потрудићемо да вас благовремено обавестимо. Тренутно немамо никакво званично упутство за родитеље будућих првака.

Друга фаза пројекта:

У овој фази школа је на сајту Министарства извршила избор уџбеника које ће ученици добити за средства које је Министарство определило за набавку уџбеника према табели:

Процентуални износ помоћи за ученике I-IV разреда за ученике V и VI разреда за ученике VII и VIII
износ од 50% у динарима 2.000,00 3.000,00 4.000,00
износ од 100% у динарима 4.000,00 6.000,00 8.000,00

Напомена:

 • Приликом избора уџбеника у односу на цене уџбеника које је Министарство просвете поставило на овом сајту, дозвољена одступања су била на максимално 1% од горе наведених.
 • Изабрани су уџбеници чија укупна вреност одговара постављеном максимуму
 • Избор уџбеника вршен је у складу са Изабраном листом уџбеника за школску 2015/2016 годину (утврђена листа уџбеника на Наставничком већу у априлу месецу 2015.године, биће благовремено објављена на сајту школе)
Како се реализује ова помоћ?

Помоћ се реализује тако што ће ученици добити уџбенике до почетка школске године 2015/2016.
Тада очекујемо да нам Министарство достави уџбенике из пројекта ''Бесплатни уџбеници'' у вредностима приказаним у документима у прилогу.
Спискови за сваки од разреда, као што је дато на линковима до прилога
(прикази су преузети са сајта Министарства на коме је вршено требовање):

Приликом попуњавања Анкетних листова за набавку уџбеника на рате за II, III и IV разред, родитељи који добијају 50% и 100% дотацију не треба да поруче уџбенике које ће добити кроз пројекат ''Бесплатни уџбеници'', можете погледати у документа на следећим линковима:

>>>ДРУГИ РАЗРЕД
>>>ТРЕЋИ РАЗРЕД
>>>ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Напомена за ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. у делу Математика ''Едука'', за обе категорије је Математика 4б, радна свеска, исправљено и на сајту са кога се требују
2. Уџбеници који су предвиђени као бесплатни, биће усклађени са потребама одељења- јер је због затварања сајта било
немогуће извршити измене на време. Сајт се поново отвара за требовања до краја јуна, о чему ћете бити благовремено
обавештени (уместо приказаних извршићемо измене)


НАПОМЕНА: УКОЛИКО РОДИТЕЉИ НИСУ СИГУРНИ ШТА ЋЕ ИМ БИТИ ИСПОРУЧЕНО ПРОЈЕКТОМ ''БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ'', могу се обратити Милени Ненадић, у секретаријату школе.

Приказ уџбеника је ''слика странице сајта'' приликом поруџбине бесплатних уџбеника за разреде V, VI, VII и VIII.
Због немогућности да поново приступимо сајту за наручивање бесплатних уџбеника, нисмо у могућности да дамо бољи приказ од ових на линковима:
>>>ПЕТИ РАЗРЕД
>>>ШЕСТИ РАЗРЕД
>>>СЕДМИ РАЗРЕД
>>>ОСМИ РАЗРЕД

АНКЕТЕ СУ ПОДЕЉЕНЕ УЧЕНИЦИМА, МОЛИМО ВАС ДА ИХ ВРАТИТЕ У ПОНЕДЕЉАК, 08.ЈУНА
ШТАНД ЗА УЏБЕНИКЕ РАДИЋЕ

У УТОРАК, 09.ЈУНА- ПОПОДНЕ- ОД 13:00 ДО 19:00
У СРЕДУ, 10.ЈУНА - ПРЕ ПОДНЕ- ОД 9:30 ДО 12:30
(у холу школе или рачуноводству школе- контакт особа Милена Ненадић)

УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ НАСЛЕЂУЈУ

Као што је речено на Савету родитеља, постоје уџбеници који се могу наследити од предходних генерација. Уџбенике је користила предходна генерација ученика и они се налазе на следећим списковима, КОЈЕ ЋЕ РОДИТЕЉИ ДОБИТИ ПРИЛИКОМ АНКЕТИРАЊА, У ПЕРИОДУ (04.06.-08.06.2015)

УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КУПУЈУ

На седници Савета родитеља донета је Одлука да се ''Школском сервису Гајић'' повере послови набавке уџбеника на рате, тако да родитељи који поруче књиге путем њиховог штанда у школи, директно склапајући уговор са добављачем могу остварити право да купе уџбенике на 3 месечне рате (јун, јул, август). Плаћање путем уплатница на рачун добављача. Испорука уџбеника би се обавила у школи у првој недељи септембра кад ученици крену у школу.

Упитници ће родитељима бити подељени на изјашњавање у првој недељи јуна. Контакт особа Милена Ненадић, питати у секретаријату школе.

Ближе информације и списак уџбеника по категоријама приказали смо у анкетним листовима који ће вам бити достављени, од 04.06. до 08.06.2015.

 • уџбеници који се могу наследити и
 • уџбеници који се купују биће истакнути на анкетном листу.

НАПОМЕНА: УКОЛИКО РОДИТЕЉИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ДОТАЦИЈУ БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА (50% или 100%)
А ПРИЛИКОМ ПОРУЧИВАЊА, НИСУ СИГУРНИ ШТА ЋЕ ИМ БИТИ ИСПОРУЧЕНО ОВИМ ПРОЈЕКТОМ ''БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ'',
ТРЕБА ДА СЕ ОБРАТЕ МИЛЕНИ НЕНАДИЋ, У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ.

 

ВЕСТИ, 25.05.2015. Превентивна предавања инспектора МУП-а

 

Позив на предавање

Предавање инспектора  

Одељења за наркоманију

Поштовани родитељи,

позивамо Вас да у среду, 27. маја у 18 часова и 30 минута у холу школе,

посетите предавање које ће за родитеље и наставнике школе одржати

припадници МУП-а, Одељења за наркоманију.

На предавању ће поред важних информација бити презентовани и узорци наркотика.ВЕСТИ, 08.05.2015. Превентивна предавања инспектора МУП-а

 

ПРЕВЕНТИВНО ПРЕДАВАЊЕ ИНСПЕКТОРА ОДЕЉЕЊА ЗА НАРКОМАНИЈУ
У четвртак, 7. маја 2015. године припадници МУП-а, Одељења за наркоманију
за ученике 4. и 7. разреда одржали су предавање на тему „Живот је један, дрога је нула“.
ПРЕВЕНТИВНО ПРЕДАВАЊЕ ИНСПЕКТОРА ОДЕЉЕЊА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА

У петак, 8. маја 2015. године припадници МУП-а, Одељења за борбу против високотехнолошког криминала
за ученике 6. и 7. разреда одржали су предавање на тему безбедне употребе интеренета.

 

 НОВОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

http://www.mpn.gov.rs/aktivnosti-mpn/vesti/1904-objavljen-konkurs-za-upis-ucenika-u-srednju-skolu

http://www.mpn.gov.rs/component/content/category/179-zavrsni-ispit

 

ВЕСТИ, 22.04.2015. ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

probnizi2015

Вести, 10. април 2015.

Припрема ученика за завршни испит- Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и
Просветни преглед
изашли су у сусрет жељама ученика и наставника и објавили збирке тестова са
претходних завршних испита у основном образовању и васпитању из матерњег језика и математике.
Припремљено је укупно 14 збирки.

Приређене су збирке тестова из српског језика и збирке на шест језика националних мањина (албански,
мађарски, румунски, русински, словачки и хрватски језик), као и збирка тестова из математике на српском језику,
која је преведена и на језике националних мањина.

Основна функција ових збирки је да приближи ученицима модел теста који ће бити на завршном испиту.
Ученици имају прилику да провере своје знање и самостално решавају задатке у самој збирци у којој постоји
предвиђен простор за вежбање. На крају ових публикација налазе се и детаљно приказана решења задатака на
основу којих ученици могу да стекну увид у сопствену успешност, прате напредовање и да се упознају са начином
на који се задаци бодују на тесту.

Збирке из српског језика садрже 11 тестова који су коришћени на претходним завршним испитима, док збирке на
језицима националних мањина садрже по 10 тестова. Збирке из математике садрже по 12 тестова са претходних
завршних испита. Сваки тест садржи по 20 задатака, те је у збиркама број задатака од 200 до 240.

Поменуте збирке су у продаји и могу се набавити у књижарама Просветног прегледа,
Завода за уџбенике, Службеног гласника и у књижарској мрежи широм Србије. Збирке се могу поручити и преко школа.

Цена  једне збирке је 200 динара.

Вести, 09. април 2015.
ПО- Професионална оријентација- извод из позива градске општине Палилула и Установе културе Палилула

''Поштовани, помозимо малим матурантима да изаберу свој будући позив.

У том циљу, градска општина Палилула и Установа културе Палилула ће ове године организовати
Сајам образовања на Палилули за ученике седмог И осмог разреда основних школа.
Сајам образовања ће се организовати у холу Установе културе Палилула - (Митрополита Петра 8), у
среду, 22. априла 2015. године, у периоду од 11:00 до 15:00.''

Вести, 09.април 2015. Васкршњи распуст

 

Наставе неће бити од четвртка, 09.априла до среде, 15.априла 2015. године.

Настава почиње у четвртак, 16.априла 2015. године. и то:

плава смена пре подне од 8:00 часова

црвена смена поподне од 13:30 часова

Вести, 06.април 2015.

ХУМАНИТАРНИ ПРОДАЈНИ БАЗАР

Поштовани родитељи, ученици и пријатељи наше школе,

Позивамо вас да у периоду од 06. до 08. априла 2015. године посетите наш ''ВАСКРШЊИ ПРОДАЈНИ БАЗАР''.

Ове године Базар је хуманитарног карактера и сав приход биће уплаћен на рачун за лечење ученика нама
братске школе из Асоцијације основних школа ''Краљ Лаександар I'' из Пожаревца.

humanitarnaakcija2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вести, 01.април 2015.

 

ПОЧИЊЕ УПИС ПРВАКА

Поштовани родитељи и будући прваци,

Упис почиње 01.априла 2015.

Очекујемо вас...

УПИС ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16, обавља се у секретаријату школе а предвиђени
термини за пријем родитеља у априлу 2015. су:

Smile понедељком и средом: од 10:00 до 18:00

Smileуторком, четвртком, петком: од 9:00 до 14:00

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС*:
*(уколико родитељ жели да закаже тестирање а нема сву потребну документацију,
у секретаријату школе може то урадити у договору са школом
и накнадно допунити документацију)

 • ПОТВРДА ПЕДИЈАТРА ДА ЈЕ ДЕТЕ ЗДРАВСТВЕНО СПОСОБНО ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ;
 • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ;
 • ПРИЈАВА МЕСТА СТАНОВАЊА;
 • ПОТВРДА О ПОХАЂАЊУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.

 • ПРЕУЗМИТЕ ФЛАЈЕР:

  СТРАНА 1.

  СТРАНА 2.

  Опширније на >>> http://skolakraljaleksandar.edu.rs/oglasna-tabla/upis-prvaka

   


  Вести, 20.март 2015.

   

  prvacipoziv2015

  У четвртак, 26.марта у 18:30 одржана је презентација наше школе родитељима и будућим првацима.
  Ученици наше школе су веома успешно представили школу кратким програмом, учествовали у презентацији и
  упознали родитеље са активностима које се спроводе у школи, како уче, какву подршку добијају од наставника,
  какви су резултати такмичења и завршног испита, како ради Ученички парламент, Вршњачки тим, које секције раде у школи
  и другим важним догађајима у којима ће будући прваци када крену у школи учествовати и доприносити да наша школа задржи
  и додатно унапреди високо место које има на општини, у граду...

  БУДУЋИ ПРВАЦИ СУ НАКОН КРАТКОГ ПРОГАМА СА УЧИТЕЉИЦАМА ИЗ БОРАВКА ИМАЛИ СУ ЛИКОВНУ РАДИОНИЦУ ''УСКРШЊА ЧЕСТИТКА''

  Школа је у новембру месецу 2014. године, усвојила Школски развојни план, који ће нам помоћи да
  побољшамо услове рада и постанемо школа каквој тежимо.
  Представљамо Вам мисију и визију школе, којима смо описали каква желимо да постанемо и како ћемо то остварити до
  краја трећег развојног циклуса, тј. до 2019.године.

  Позивамо на сарадњу све актере школског живота, ученике, родитеље и ширу заједницу,
  да заједно свако у свом домену помогнемо остварењу постављених циљева до тог рока.

  У име Актива за школско развојно планирање и свих запослених у школи,

  Директор школе

  Милан Пушица


  misijasajt        vizijasajt

   


  О актуелним догађајима у школи сазнајте на страницама нашег сајта>>>

   

  Поред званичног сајта школе на коме се налазите наши наставници и учитељи креирали су:

  Сајтове и блог странице одељењских заједница
  Блог странице за своје предмете

  КАКО ДА ДОЂЕТЕ ДО ЊИХ ПОГЛЕДАЈТЕ У ЧЛАНКУ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ>>>>

  http://www.skolakraljaleksandar.edu.rs/o-skoli/2015-02-12-23-00-57


   


  Вести, 09.март 2015._ Наша школа пролази кроз процес спољашњег вредновања

   

  Поштовани ученици, родитељи, чланови Школског одбора и пријатељи школе,

  Наша школа ће у периоду од среде 11.марта до петка 13.марта 2015.године, имати прилику да потврди све
  оне добре резултате које је остварила предходних година, одрживост успешних пројеката и да покаже да
  је добро испланирала активности и задатке за развој школе у наредном периоду.

  Тим за спољашње вредновање установа извршиће процену колико смо напредовали у настави, успехе на такмичењима,
  акције које спроводимо, уређење школе, резултате на завршном испиту, као и друга наша постигнућа.

  Као што знате, резултати наших ученика на завршном испиту протеклих година поставили су лествицу високо и по њима
  били смо међу најбољим школама у Београду. Саветници ће у нашој школи боравити у обе смене, посетиће часове,
  прегледати документацију и разговарати са ученицима од IV до VIII, родитељима, Школским одбором и запосленима у школи.
  Методологија коју користи овај тим је унапред утврђена и уколико будете позвани на интервју, молимо вас да поштујете време
  предвиђено за ту активност.

  Ово је  прилика да Тим за спољашње вредновање потврди да школа у целини заслужује овако високо место у граду.
  Ми ћемо се сви заједно потрудити да успешно промовишемо школу.

  Срдачно,

  Директор школе
  Милан Пушица

   

   


  ВЕСТИ, 02.март 2015.година

   

   

  У току су припреме у нашој школи за предстојеће традиционално представљање школе родитељима и будућим првацима.

  Дан пријема је оквирно одређен за последњу среду у марту, ускладићемо га са вртићима и објавити на сајту школе,
  огласним таблама вртића у окружењу и на огласној табли ђачког и главног улаза.

  До тада вас позивамо да посетите страницце са везаним садржајима

  http://www.skolakraljaleksandar.edu.rs/oglasna-tabla/upis-prvaka

  http://www.skolakraljaleksandar.edu.rs/vesti/88-2014-03-18-09-23-53

  ФЛАЈЕР>>>

  СТРАНА 1>>> http://www.skolakraljaleksandar.edu.rs/images/stories/food/sajt_flajer1.pdf 

  СТРАНА 2>>> http://www.skolakraljaleksandar.edu.rs/images/stories/food/sajt_flajer2.pdf

  ***************************************************************************************************************************************************************

   ВЕСТИ, 10.фебруар 2015.године

  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ 2015_ОСНОВНЕ ШКОЛЕ_НОВИ БЕОГРАД

  Наша школа ће ове године организовати општинско такмичење из инрорматике и рачунарства
  за основне школе на територији ГО Нови Београд.
  Време одржавања такмичења: недеља, 22.фебруар 2015.године од 9:00.

  Наставници и такмичари долазе у нашу школу најкасније до 8:30.

  НАПОМЕНА:

  Време до почетка такмичења наставници и ученици могу да искористе за постављање и/или проверу програма
  преводиоца за програмски језик и на верзији у којој се ученик***** припремао за такмичење.
  Наставник треба да понесе одговарајући инсталациони диск за верзију програма преводиоца.
  На рачунарима у нашој школи инсталирано је Visual Studio 2008. радно окружење.

  Уколико ученик доноси свој лаптоп рачунар,треба да понесе пуњач и продужни кабал.

  ОШ Новог Београда су добиле е-маил са упутством и линк ка дељеној табели
  коју треба да попуне, најкасније до среде, 18.фебруара 2015. године.

  Путоказ >>>>>>> Како до нас???      slikadoskole

   


  ВЕСТИ, 29.јануар 2015.године

  “Безбедност на Интернету” - позив на предавање

  Поштовани родитељи,
  позивамо Вас да у понедељак, 2. фебруара у 18 и 30 минута у холу школе,посетите предавање “Безбедност на Интернету”,
  које ће за родитеље и наставнике школе одржати припадници МУП-а,Одељења за борбу против високотехнолошког криминала.

  На предавању ћете бити у прилици да добијете информације о опасностима које вребају кориснике Интернета, пре свега децу, и начинима на које их је могуће заштити.  
   ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНОГ ПРЕДАВАЊА>>>> 

  http://www.skolakraljaleksandar.edu.rs/roditelji-i-djaci/saradnja-sa-sredinom


  **********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
  ВЕСТИ, 26. јануар 2015.године.

  banernaslovna
  Објављен је нови број школског часописа и позивамо Вас да кликом на линк (слика или натпис) преузмете часопис и уживате у ''крстарењу'' са нама...
  Линк ка претходном броју>>>  http://skolakraljaleksandar.edu.rs/aktivnosti/skolski-list


   

   

  ВЕСТИ, децембар 2014.године

   

  sajtnewyear

   


  ПРОГРАМ  ПРОСЛАВЕ  ДАНА  ШКОЛЕ

   

  - Четвртак, 11.12. у 18 часова, Зборница - Предавање “У потрази за заштитником”, потпреседница Образовно-истраживачког друштва Александра Нинковић Ташић

  - Петак, 12.12. у 11 часова - Традиционални турнир “Краљ”, кошаркашка утакмицаОШ “Лаза Костић”- ученици 8. разреда

  - Понедељак, 15.12. у 15 часова - Традиционални турнир “Краљ”, одбојкашка утакмица ОШ ''Краљ Александар I'' и ОШ “Иван Гундулић”-ученице 5. и 6. разреда

  -Среда, 17.12. у 13 часова - Свечана приредба и Изложба дечјег стваралаштва у библиотеци

  У Београду, 10.12.2014.

  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

  Милан Пушица


  ВЕСТИ, новембар 2014.ГОДИНЕ

   

  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА

  Обавештавају се родитељи и ученици 7. и 8. разреда да ће се овог викенда, 22. и 23. новембра у ОШ „Исидора Секулић“
  од 11 
  до 16 часова одржати САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА, на коме ћете имати прилику да се упознате са занимањима и профилима које нуде средње школе у Београду
  и на овај начин се на време припремите за предстојећи упис у средњу школу.

  ОШ „Исидора Секулић“ налази се у улици Гаврила Принципа 42.                                                      

   


  ВЕСТИ, ОКТОБАР 2014.ГОДИНЕ

  dsc_5426
  • РАДОСТ ЕВРОПЕ је и ове године реализована уз пуну подршку родитеља и ученика који су угостили децу из Турске.
   Више о томе прочитајте у чланку са линка>>> ''РАДОСТ ЕВРОПЕ 2014.''
  • ЗАЈЕДНИЧКА ОТВОРЕНА ВРАТА, ПЛАНИРАНА ЗА УТОРАК, 14.oktobra 2014. од 18:30>>>

  ОДРЖАЋЕМО  

  УТОРАК, 28.oktobra 2014. од 18:30
  • ОБЕЛЕЖЕНА МЕЂУНАРОДНА АКЦИЈА ''НЕДЕЉА КОДИРАЊА'', на часовима информатике у уторак и среду 14. и 15. октобра, значајан део времена посвећен је ′кодирању′,
   па су ученици имали прилику да на часу самостално израде једноставну веб страну у ХТМЛ-у.
   Због редуковане наставе у померене су активности од 16.10. за четвртак, 23.10. за одељења 6/3, 6/4 и 7/3.
  • МЛАЂИ РАЗРЕДИ ПОСВЕТИЛИ СУ 17.10.2014. РАЗВОЈУ НАУКЕ, реализован је ''ДАН ИСТРАЖИВАЧА''


  ВЕСТИ, СЕПТЕМБАР 2014.ГОДИНЕ
  НА САЈТУ ШКОЛЕ ПОСТАВЉЕНИ СУ


  ВЕСТИ ЈУН-ЈУЛ 2014. ГОДИНЕ
  ИЗВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ НАШИХ ОСМАКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
  ОПЕТ У ВРХУ ЛИСТЕ НА ОПШТИНАМА НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН!!!
  ТОП 10 У БЕОГРАДУ
  (приказани резултати преузети су са званичног сајта
  УПИС 2014/15- Министарства просвете, науке и технолошког развоја)
  СВИ УЧЕНИЦИ СУ УПИСАНИ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ПРВОМ УПИСНОМ КРУГУ


  ВЕСТИ, ЈУЛ 2014.
  РАД ШКОЛЕ У 2014/15 ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
  Настава се одвија у две смене: 
  • плавој (одељења 1 и 2) и 
  • црвеној (одељења 3 и 4)

  Преподневна настава почиње у 8 часова а поподневна у 13:30.

  Годишњим планом рада за школску 2014/2015 предвиђене су следеће активности>>> 

  PlanAKtivnosti2014

   
  Evden eve nakliyat pendik evden eve nakliyat Pendik evden eve nakliyat evden eve nakliyat